01-01-2021
All-In Clark County

Matalinong Pagtatayo at Pagbuo

Bilang bahagi ng proseso ng pagpaplano ng All-In Clark County, ang koponan ay bumuo ng isang fact sheet para sa bawat pokus sa pagpaplano. Nakatuon ang factsheet ng Smart Buildings & Development sa paghimok ng paglipat sa matalino at carbon neutral na mga gusali na malusog, mahusay, at abot-kaya.

Matalinong Pagtatayo at Pagbuo