01-01-2021
All-In Clark County

Matatag at Malusog na Komunidad

Bilang bahagi ng proseso ng pagpaplano ng All-In Clark County, ang koponan ay bumuo ng isang fact sheet para sa bawat pokus sa pagpaplano. Nakatuon ang factsheet ng Resilient & Healthy Community sa paghahanda ng ating komunidad para sa mga emergency na dulot ng klima sa pamamagitan ng pinalakas na natural at panlipunang mga sistema.

Matatag at Malusog na Komunidad