01-01-2021
All-In Clark County

Buod ng Proyekto ng All-In Clark County

Ang buod ng proyektong ito ay nagbibigay ng mataas na antas ng pangkalahatang-ideya ng proseso ng pagpaplano ng All-In Clark County. Ang proseso ay mula 2020 hanggang 2022 at may 3 yugto na lahat ay nagsusulong sa layunin ng pagtugon sa pagbabago ng klima at paglikha ng mas napapanatiling hinaharap para sa lahat. Naglalaman ang dokumento ng buod at timeline ng proyekto at binabalangkas ang mga pangunahing pokus na lugar at mga prinsipyo ng gabay.

Buod ng Proyekto ng All-In Clark County