01-01-2021
All-In Clark County

Napapanatiling Mga Sistema ng Tubig

Bilang bahagi ng proseso ng pagpaplano ng All-In Clark County, ang koponan ay bumuo ng isang fact sheet para sa bawat pokus sa pagpaplano. Ang fact sheet ng Sustainable Water Systems ay nakatuon sa pag-iingat at pagprotekta sa ating mga mapagkukunan ng tubig habang bumubuo ng mga napapanatiling sistema para sa supply ng tubig, pamamahala ng tubig-bagyo, at paggamot ng wastewater.

Napapanatiling Mga Sistema ng Tubig