01-01-2021
All-In Clark County

Konektado at Patas na Pagkilos

Bilang bahagi ng proseso ng pagpaplano ng All-In Clark County, ang koponan ay bumuo ng isang fact sheet para sa bawat pokus sa pagpaplano. Ang Connected & Equitable Mobility factsheet ay nakatuon sa pagbuo ng isang ligtas, konektado, at naa-access na sistema ng transportasyon na nagbibigay-priyoridad sa low-carbon mobility, pampublikong transportasyon, at aktibong pamumuhay.

Konektado at Patas na Pagkilos