01-01-2021
All-In Clark County

Malinis at Maaasahang Enerhiya

Bilang bahagi ng proseso ng pagpaplano ng All-In Clark County, ang koponan ay bumuo ng isang fact sheet para sa bawat pokus sa pagpaplano. Nakatuon ang factsheet ng Clean & Reliable Energy sa pagpapatupad ng mga patakaran, programa, at proyekto na sumusuporta sa pagbuo at paghahatid ng malinis at maaasahang enerhiya sa lahat.

Malinis at Maaasahang Enerhiya