01-01-2021
All-In Clark County

Sari-sari at Sirkular na Ekonomiya

Bilang bahagi ng proseso ng pagpaplano ng All-In Clark County, ang koponan ay bumuo ng isang fact sheet para sa bawat pokus sa pagpaplano. Nakatuon ang factsheet ng Diverse & Circular Economy sa paglikha ng isang matatag at sari-sari na ekonomiya na nagre-reimagine ng basura at paggamit ng mapagkukunan habang namumuhunan sa ating human capital.

Sari-sari at Sirkular na Ekonomiya